SARNA ESCABIOSI

8/31/2023 / General

La sarna és una malaltia parasitària causada per un àcar que excava la superfície de la pell i hi diposita els ous provocant irritació, erupció i picor intensa, principalment a la nit.

Es transmet per contacte directe i perllongat amb la pell d’una persona afectada o amb teixits que ha utilitzat recentment. És poc probable que es transmeti a través d’un contacte físic breu, com ara una abraçada o una encaixada de mans.

Tota persona infestada ha de fer aïllament domiciliari estricte fins a les 24 hores després d’iniciar el tractament.

El TRACTAMENT consisteix a administrar medicaments, que poden ser de dos tipus:

▪️Crema tòpica de permetrina al 5%. Cal aplicar-la amb cura sobre la pell de tot el cos, des del coll fins a la planta dels peus, sense deixar-se cap zona. Es recomana administrar-la a la nit.
▪️Ivermectina oral. És una bona alternativa quan el tractament tòpic ha fallat o no es pot tolerar o quan s’ha patit sarna prèviament.

Després de finalitzar el tractament, la picor encara pot persistir durant un període d’entre dues i quatre setmanes, ja que es deu a una reacció d’hipersensibilitat als àcars i als seus residus.

Quines mesures ambientals i conductuals cal seguir?

▫️Canviar la roba personal, roba de llit i tovalloles que han utilitzat les persones afectades.

▫️Rentar la roba o material que es pugui rentar amb aigua calenta (mínim 10 minuts a 60 ºC) o assecar-la amb l’assecadora en un cicle calent durant 20 minuts.

▫️La roba o el material que no es pugui rentar ni assecar directament s’ha de posar en bosses de plàstic ben tancades durant 7 dies i després ventilar-la 24 hores abans d’utilitzar-la.

▫️Canviar diàriament tota la roba de llit i les tovalloles i no compartir-la.

▫️Llençar totes les cremes, locions i altres productes d’ús cutani que la persona amb sarna ha utilitzat abans de l’inici del tractament.

Cal tractar, alhora (en el mateix període de 24 hores) i amb les mateixes mesures terapèutiques, totes les persones afectades i els seus contactes estrets, encara que no presentin símptomes. Cal repetir el tractament 7 dies després de la primera pauta de tractament.

Tornar al llistat