MITES SOBRE LES CURES PAL·LIATIVES

3/13/2023 / General

Mite 1: Les cures pal·liatives acceleren la mort.

Realitat: Les cures pal·liatives no acceleren la mort. Proporcionen benestar i una millor qualitat de vida des del diagnòstic d’una malaltia en fase avançada fins al final de vida.

Mite 2: Les cures pal·liatives només són per a persones que s’estan morint de càncer.

Realitat: Les cures pal·liatives poden beneficiar persones i familiars des del moment del diagnòstic de qualsevol malaltia que escurci el temps de vida.

Mite 3: Les persones receptores de cures pal·liatives que deixen d’alimentar-se es moren d’inanició.

Realitat: Les persones que pateixen malalties en fase avançada no experimenten la gana i la set de la mateixa manera que una persona sana. Les persones que deixen d’alimentar-se moren per la seva malaltia, no d’inanició.

Mite 4: Les cures pal·liatives només es proporcionen als hospitals.

Realitat: Les cures pal·liatives es poden proporcionar a qualsevol lloc que es consideri el domicili de la persona, és a dir, la seva llar, la residència, el centre sociosanitari o l’hospital.

Mite 5: Cal protegir els infants d’estar en contacte amb la mort i el procés de morir.

Realitat: Permetre que els infants parlin de la mort pot ser d’ajuda per desenvolupar actituds saludables que els poden beneficiar en l’etapa adulta. De la mateixa manera que els adults, els infants necessiten temps per acomiadar-se de les persones que els són importants.

Tornar al llistat