INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DE L'EMBARÀS

2/2/2023 / General

La interrupció voluntària de l'embaràs és la finalització de la gestació per decisió de la dona, realitzada per professionals mèdics o sota la seva direcció, d’acord amb la normativa legal vigent.

La Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, que té per objectiu garantir els drets fonamentals en l'àmbit de la salut sexual i reproductiva, regula les condicions de la interrupció voluntària de l'embaràs i estableix les obligacions corresponents dels poders públics. També defineix mesures per garantir l'educació sexual, per millorar l'accés als mètodes contraceptius i per disposar de programes i serveis de salut sexual i reproductiva específics.

La normativa regula els supòsits en què es pot interrompre l'embaràs i garanteix el dret a la prestació sanitària a través de la xarxa de salut pública i privada. L'avortament es pot dur a terme per tècniques quirúrgiques o farmacològiques. L'aplicació d'unes o altres té a veure amb les setmanes de gestació, les característiques personals de cada dona i les recomanacions dels professionals que la realitzen. En tots els casos, es garanteix la intimitat i la confidencialitat. Per a la seva realització, és necessari el consentiment informat de la dona.

▫️La interrupció voluntària de l'embaràs farmacològica és el procés mitjançant el qual un embaràs s’interromp de manera voluntària amb l’ús d’un o diversos medicaments, que simulen un avortament espontani i produeixen l’expulsió del sac gestacional.
És un procés segur i efectiu, aprovat i recomanat per la majoria d’organitzacions mèdiques internacionals.
L’efectivitat d’aquest mètode varia del 80% al 95%, segons les setmanes de gestació. En cas de fracàs del mètode, habitualment es repeteix un segon tractament farmacològic, tot i que també es pot optar per una IVE quirúrgica.

▫️La interrupció voluntària de l'embaràs quirúrgica és el procés a través del qual un embaràs s’interromp de manera voluntària mitjançant l’evacuació uterina amb instruments. 
És una intervenció ràpida, d'entre 10 i 30 minuts, segura i efectiva, amb baix risc de complicacions, si es realitza en les condicions adequades i per professionals amb experiència.

Tornar al llistat