DOLOR CRÒNIC: ABORDATGE PSICOLÒGIC

12/13/2023 / General

Existeixen múltiples patologies que poden cursar amb fatiga i/o dolor crònic, com la fibromiàlgia o la síndrome de fatiga crònica.

S’ha observat que les persones amb fibromiàlgia o fatiga crònica presenten més probabilitat de patir simptomatologia ansiosa, depressiva, alteracions del son i/o de la memòria.

L’origen exacte d’aquestes patologies és encara desconegut, però hi ha múltiples factors biopsicosocials implicats. Aquest aspecte fa que requereixi un abordatge multidisciplinar.

L’estigmatització social encara present d’aquestes malalties pot comportar en les persones que les pateixen sentiments de soledat, d’incomprensió i de frustració que afavoreixen el malestar emocional. Alhora, el malestar emocional altera la intensitat del dolor, creant una relació en bucle entre el malestar emocional i el dolor en la que s’ha d’intervenir.
 
En l’abordatge del dolor crònic és essencial fomentar el coneixement de la persona en neurociència del dolor. És important prendre consciència de que el dolor no és originat únicament per dany físic, sinó que també hi intervenen factors psicològics i socials que alteren la seva intensitat.  

Els aspectes psicològics son crucials per entendre l’experiència del dolor, així com per explicar la seva cronificació i l’impacte que té a nivell funcional de la persona i del seu entorn.

El coneixement del dolor propi, així com la identificació dels factors modificables que poden augmentar o disminuir la seva intensitat permeten a la persona esdevenir una part activa en la seva regulació.

La teràpia cognitiva-conductual (TCC) i la teràpia multicomponent han demostrat eficàcia en la reducció de la simptomatologia i en l’augment de la qualitat de vida de les persones amb dolor crònic. Recentment, la teràpia d’acceptació i compromís (ACT) també està demostrant eficàcia en la reducció del dolor.

⚠️ Et ressona això que t’estem explicant? les nostres psicòloques expertes et llegeixen als comentaris o per DM 🤍

Tornar al llistat