CURES PAL·LIATIVES

3/6/2023 / General

Les cures pal·liatives són el tipus d’atenció o tractament que s’ofereix a les persones, independentment de l’edat, que tenen una malaltia crònica avançada o es troben en situació de final de la vida.

❤️‍🩹 L'objectiu és millorar, tant com es pugui i el més aviat possible, la qualitat de vida de la persona malalta i del seu entorn cuidador. Tot això té la missió de mitigar el patiment (físic i psicoemocional) associat a la mort i oferir la màxima ajuda possible a la persona malalta, i també al seu entorn cuidador, per viure bé el tram final de la vida i morir d’una forma digna i acompanyada.

❤️‍🩹 Es parla de l’etapa final de la vida quan la persona té una malaltia progressiva, avançada, incurable, sense possibilitats raonables de resposta al tractament curatiu i té un pronòstic de vida limitat. També es diu que es troba en situació o fase terminal quan el pronòstic de vida és de setmanes o mesos.

En aquesta fase de la malaltia, freqüentment, la persona pot presentar diferents símptomes i molèsties, canviants i de caràcter intens com, per exemple, el dolor. També es pot presentar un fort impacte emocional en el pacient, la seva família i l’entorn cuidador. Donar resposta a totes aquestes necessitats que presenta la persona i la seva família és l’objectiu de les cures pal·liatives.

Tornar al llistat