NEURODESENVOLUPAMENT

1/21/2024 / General

Els trastorns del neurodesenvolupament es caracteritzen per una alteració en el neurodesenvolupament típic de l’infant. Poden generar dificultats: en el llenguatge, en la comunicació, en la interacció social, en les habilitats motrius de l’infant i en el seu nivell cognitiu.

Els trastorns del neurodesenvolupament segons el DSM-V són els següents:
▫️Trastorn de l’Espectre Autista.
▫️Trastorn dèficit d’Atenció amb/sense hiperactivitat.
▫️Trastorn motor.
▫️Discapacitat Intel·lectual.
▫️Trastorn específic de l’Aprenentatge.
▫️Trastorns de la Comunicació.

Les implicacions dels trastorns en la vida diària, ja sigui en la vida del nen o en la vida dels familiars afecten als següents àmbits:
▫️en la salut emocional de l’infant i de la família.
▫️en la vida familiar i les dinàmiques familiars.
▫️en salut física de l’infant.
▫️en l’aprenentatge diari de l’infant.
▫️la vida social de l’infant i de la família.
▫️en la comunicació de l’infant.

Tornar al llistat