Aviso legal

AVIS LEGAL. CENTRE SANITARI EMPORDANÈS SL ______________________________________________

Benvinguts a la nostra web, ubicada aquí, A continuació li expliquem els termes i condicions d’ús, recordi que la utilització d’aquesta web li confereix la condició d’usuari/a i implica la total acceptació del seu contingut, sense limitacions ni exclusions mentre l'utilitzi o hi sigui connectat/da. Si us plau llegeixi detingudament aquest avís legal. Si té qualsevol dubte o recomanació, pot enviar-nos un correu a l’adreça info@centresanitariempordanes.cat (Ref. RGPD).

1.-DADES IDENTIFICATIVES DEL TITULAR DE LA WEB

En compliment del que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic, l’informem que el titular d’ aquesta web és CENTRE SANITARI EMPORDANÈS, S.L., amb NIF B17435850 , domiciliada a FIGUERES, C/ Balmes, 1 , amb número de registre sanitari E17644750.

Dades de contacte

Telèfon 972 51 14 79

Adreça electrònica de contacte: info@centresanitariempordanes.cat

Dades Registrals: CENTRE SANITARI EMPORDANÈS, S.L., és un societat inscrita en el Registre Mercantil de Girona, Tom 781, Foli 125, Secció 8, Full GI 14977.

2.-CONDICIONS D’ACCÉS, UTILITZACIÓ, I, FUNCIONAMENT DE LA WEB

La nostra web va dirigida a majors de 14 anys i el seu accés és lliure, excepte quan tingui algun camp que requereixi la introducció de contrasenya. Com usuari/a de la web es compromet a fer sempre un ús correcte de la mateixa i dels seus continguts, respectant en tot moment la legalitat vigent i els drets propietat de CENTRE SANITARI EMPORDANÈS, S.L., o el TITULAR indistintament d’ara en endavant en aquest text, que es reserva el dret d’excloure l’accés a la seva web de tots aquells usuaris/es que actuïn de manera contrària a les presents condicions, la Llei, els Principis Generals del Dret i les bones costums. En termes generals l’usuari/a haurà d’abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament o fer-ne un ús privat ,així com transformar o modificar els continguts de la nostra web, o alterar-ne el software.

CENTRE SANITARI EMPORDANÈS, S.L., es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense necessitat de preavís als usuaris, l’accés a la web per dur a terme tasques de millora i/o restauració, en aquests casos, EL TITULAR no assumirà cap mena de responsabilitat per les conseqüències o possibles perjudicis que aquesta situació pogués ocasionar a l’ usuari/a.

El TITULAR no li pot garantir l’absència de “virus” i/o “malware” a la web, recordi que és obligació seva disposar de les eines adequades per a la detecció i neutralització d’aquests elements i que en cap cas CENTRE SANITARI EMPORDANÈS, S.L., es podrà fer responsable dels danys o perjudicis que aquesta situació li pogués ocasionar. També queden exclosos de la nostra responsabilitat els danys i/o perjudicis derivats d’errors o desconnexions de les xarxes de telecomunicacions.

3.-POLÍTICA D’ENLLAÇOS

Es possible que la nostra web disposi d’enllaços a altres llocs o webs d’Internet. CENTRE SANITARI EMPORDANÈS, S.L., no assumeix cap mena de responsabilitat ni control sobre els mateixos ni sobre els seus continguts. Tampoc pot garantir la seva disponibilitat tècnica, qualitat i fiabilitat. La seva presència a la nostra web no significa que existeixi una relació de col·laboració o associació de cap tipus entre CENTRE SANITARI EMPORDANÈS, S.L., i aquests tercers.

Le relacions comercials amb els clients es regiran per les condicions generals que, si s’escau, s’establiran per el titular de la web en un document específic a aquest efecte, o pels pactes concrets que es puguin acordar amb els clients.

4.-PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els continguts de la nostra web son titularitat de CENTRE SANITARI EMPORDANÈS, S.L., o bé li han estat cedits pel seu legítim titular per al seu ús, com per exemple i només a títol enunciatiu i no exhaustiu, es consideren contingut de la web les bases de dades, textos, marques, noms comercials, àudios, logotips, signes distintius, animacions, imatges, vídeos, dissenys, estructura de la plana web, etc. L’ús de la web pels usuaris no els atorga cap dret d’explotació de cap mena, ni la seva titularitat, sobre els continguts de la mateixa, així com tampoc cap dret de propietat industrial i/o intel·lectual. Queda totalment prohibida la transformació, reproducció, explotació, distribució, comunicació pública i/o cessió, ja sigui a títol onerós o gratuït de qualsevol dels continguts de la web. CENTRE SANITARI EMPORDANÈS, S.L., fa expressa reserva davant dels usuaris i tercers de l’exercici de quantes accions emparin els seus legítims drets de propietat intel·lectual i/o industrial.

6.- LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE

Els possibles conflictes relatius a aquesta web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat Espanyol i de la Comunitat Autònoma de Catalunya, essent els jutjats de FIGUERES els únics competents per al seu coneixament. Tota persona usuària de la web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecta aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

 

©2023. CENTRE SANITARI EMPORDANÈS SL 09/02/2023. Tots els drets reservats.