PER QUÈ NO ÉS SOSTENIBLE EL SISTEMA ALIMENTARI ACTUAL?

1/23/2023 / General

Les activitats humanes porten el medi ambient més enllà dels límits considerats segurs per a l’estabilitat del sistema terrestre i el benestar de la humanitat.

El sistema alimentari actual és insostenible, ja que es relaciona amb:

♻️ La contaminació i degradació del medi ambient: contamina l’atmosfera, la terra, els aqüífers, els rius i mars, genera gasos amb efecte d’hivernacle, productes químics tòxics i una enorme quantitat de residus de plàstic.

♻️ Vulneració dels drets de les poblacions més desprotegides: l’acaparament de terres cultivables i el monopoli de grans empreses sobre el comerç de matèries primeres perjudica greument les poblacions més vulnerables.

♻️ L’emergència climàtica, amb grans emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, desforestació, degradació dels sòls, gran ús i contaminació de l’aigua, etc. De fet, les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle depenen en gran part de la producció d’aliments, que genera més del 26% de les emissions totals.

♻️ El malbaratament. Segons l’article 4 de la Llei 3/2020, de l’11 de març, de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris, es consideren malbaratament alimentari els aliments destinats al consum humà, en un estat apte per ser ingerits, que es retiren de la cadena de producció o de subministrament per ser descartats en les fases de la producció primària, la transformació, la fabricació, el transport, l’emmagatzematge, la distribució i el consum final, amb l’excepció de les pèrdues d’aliments de la producció primària (les parts comestibles dels aliments que queden a l’explotació mateixa, ja siguin reincorporades al sòl, ja siguin utilitzades per fer compostatge in situ). A escala mundial, es desaprofita un terç de tot el que es produeix. A la Unió Europea, cada any es malbaraten 88 milions de tones d’aliments.

♻️ La salut de les persones: fomenta ambients que promouen l’obesitat i perjudiquen greument la salut a causa de dietes baixes en fruites i verdures, amb un excés d’aliments d’origen animal i amb massa aliments processats i ultraprocessats, rics en greixos malsans (trans i saturats), sal i sucres.

Tornar al llistat