INSUFICIÈNCIA CARDÍACA

2/23/2023 / General

La insuficiència cardíaca apareix quan el cor és incapaç d'expulsar la sang que li arriba en cada cicle cardíac en la mesura en què ho hauria de fer. És a dir, té dificultats per fer la seva funció: proporcionar sang a tots els òrgans i parts del cos en prou quantitat perquè funcionin correctament.

▫️Com a conseqüència, les persones que la pateixen se senten dèbils, cansades o tenen dificultats per respirar. Les activitats diàries, com ara caminar, pujar escales, carregar la compra, etc., poden ser difícils de fer.

Sol aparèixer en l'evolució de diverses malalties cardíaques i és força freqüent en la nostra societat.

▫️ La insuficiència cardíaca sol aparèixer com a conseqüència d'una malaltia, de vegades desconeguda per la persona que la pateix.
Les causes principals són:

- La cardiopatia isquèmica o l'infart de miocardi.
- La hipertensió arterial.
- Les malalties de les vàlvules cardíaques.
- Les malalties del múscul cardíac (miocardiopaties).
- Les malalties congènites del cor.
- La diabetis.
- La malaltia pulmonar obstructiva crònica.

▫️ Alguns factors poden predisposar les persones a patir una malaltia cardiovascular. N’hi ha que no es poden controlar, com l’edat, el sexe i determinats aspectes genètics, i d’altres que es poden modificar amb l’adopció de mesures que afavoreixin un estil de vida saludable.

▫️Es consideren factors de risc cardiovascular que predisposen a l’aparició de les malalties cardiovasculars el tabaquisme, l’obesitat, la diabetis de tipus II, el colesterol elevat i la hipertensió arterial. A Catalunya, dues de cada 10 persones de menys de 45 anys i 6 de cada 10 homes i 5 de cada 10 dones entre 45 i 64 anys presenten un factor de risc cardiovascular, com a mínim.

Tornar al llistat